华文教育示范学校 汉语水平考试中心

Föredrag om det kinesiska musikinstrumentet ”pipa”

Kina har en lång kulturhistoria med unik musik och speciella musikinstrument. För att låta våra barn och våra svenska vänner få en inblick i denna tradition hölls två föredrag den 20 respektive 27 mars om musikstycket ”Blommor på vårfloden en månskensnatt”.

Rektor Meisang Fredmark berättade om handlingen och en pipa-spelare framförde samtidigt stycket.Allt förflöt till publikens belåtenhet och barnen fick komma fram för att känna på musikinstrumentet. Därefter hölls en frågestund.

RuiQing har som mål att inte bara lära ut språket utan öppna ett fönster mot den gamla kinesiska civilisationen. Skolan försöker uppmuntra kinesiska artister som bor i Sverige att framföra sina färdigheter genom att erbjuda liknande musikstunder på skolan.

Flera liknande föredrag planeras alltså att hållas framöver.

你可能也会喜欢: