汉语水平考试中心

Kurser i kinesiska som modersmål

1.   Kinesiska för förskolebarn
ålder 4 – 5
Denna kurs är avsedd för barn utan förkunskap men vill börja lära sig tala och
leka med språket
Tid: 10:00 – 12:00 lördagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
2. Kinesiska för förskolebarn nr 2
Ålder 5 – 6
Denna kurs är avsedd för barn utan förkunskap men vill börja lära sig  grunderna i
tal och skrift
Tid: 9:30 – 12:15 lördagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: “Kinesiska 1”,  ” New Shuangshuang Chinese 1″
3. Kinesiska för barn och ungdom
Ålder 6 – 16
Dessa kurser är avsedda för skolbarn och ungdomar med förkunskap
Tid: 9:30 – 12:15 lördagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: “Kinesiska 2-12 ”,  ” New Shuangshuang Chinese 2 – 15 ”
4. Kinesiska för gymnasieelever och högskolestudenter
Denna kurs är avsedd för dem som vill avancera sig i språket
Tid: 9:30 – 12:15 lördagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: utvalda delar av olika kända litteratur

Kurser i kinesiska som främmande språk

1.Kinesiska för barn och ungdom
Nybörjarkurs:  utan förkunskap i ålder 5 – 10
Tid: 9:45 – 12:15 lördagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: Youer Hanyu 1-4 Zhongwen 1
2.Kinesiska för barn och ungdom
Fortsättningskurs: förkunskap krävs, ålder 7 – 18
Tid: 9:45 – 12:00 lördagar eller
Tid: 17:30 – 19:30 onsdagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker:
Kinesiska 1 (Liber),
Kinesiska 2 (Liber)
3. Kinesiska för ungdomar och vuxna
Nybörjarkurs: För dig som inte har förkunskap
Tid: 9:45– 12:15
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: Kinesiska 1 (Liber)
4. Fortsättningskurs HSK 2
Denna kurs är avsedd för dig som har varit med tidigare eller har förkunskap.
Tid: 17:30 – 19:30 onsdagar

Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: HSK2 Standard Course, Jiang Liping

5. Fortsättningskurs HSK 3
Denna kurs är avsedd för dig som har varit med tidigare eller har förkunskap.
Tid: 12:30 – 14:30 lördagar eller
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: HSK3 Standard Course, Jiang Liping

6. Fortsättningskurs HSK 4
Denna kurs är avsedd för dig som har varit med tidigare eller har förkunskap.
Tid: 10:00 – 12:00 lördagar eller
17:30 – 19:30 tisdagar
Totala kurstillfällen: 15 gånger/termin
Kursböcker: HSK4 Standard Course, Jiang Liping
Vi skräddarsyr även kurser för dig som önskar extra innehåll eller snabbare takten.