汉语水平考试中心

Att delta in en internationell konst tävling

(Meisang Wang 2009-04-01) Kinesiska regeringen arrangerar en kalligrafi och konst tävling i Beijing i år. Per den 30 april ska tävlingsbidragen vara inlämnade. Tävlings deltagare omfattar alla utlandskinesiska barn.

Kära elever och föräldrar: Vi har bestämt oss att vår skola ska delta i tävlingen.

Information för deltagandet:

  • barn med kinesisk bakgrund och som är under 18 år är välkomna att lämna in bidrag.

Krav för tävlingsbidragen

  • det ska vara kalligrafi eller måleri. Konstart, eller tema är obegränsat. Det måste handla om något kinesiskt.

tävlingsbidraget behöver inte vara i sin slutliga version. Originalversionen är det som räknas.

  • alla inlämnade bidrag måste ha information om namn, ålder, kön, telefon/e-mail samt namnet på handledaren på skolan.

Tävlingsbidragen kommer att delas upp i tre olika nivåer, guld, silver och brons. De bästa bidragen kommer att belönas med guldmedalj. De övriga får silver och bronsmedalj. De tävlingsbidrag som fått guld och silvermedalj kommer att ställas ut och visas i Beijing. Inlämnade tävlingsbidrag kommer inte att lämnas tillbaka utan förvaltas av en förening som kommer att samla alla bidragen i en utställningsbok. Denna utställningsbok kommer att ges till de vinnande tävlingsdeltagarna som en present.

Barn som vill delta i tävlingen kan ta kontakt med de två handledarna: kalligrafiläraren ”He Laoshi” eller konst läraren ”Tang Laoshi”. Med dessa två handledare kan man diskutera detaljer och annat mera ingående.

Tävlingsbidragen ska vara inlämnande senast 30/4-2009. Skolan ansvarar för att alla tävlingsbidragen skickas iväg till Beijing.

你可能也会喜欢: