汉语水平考试中心

Vår egna guidade visning på Östasiatiska museet

Äntligen visas den kinesiska terrakottaarmén i Sverige

(Viveka Carlsson2010) Den 16 oktober samlades ett 16-tal barn och deras föräldrar nedanför Östasiatiska museet för att i kinaskolan RuiQings regi följa en guidad visning av utställningen ”Terrakottaarmén”. Tolv soldater av de över 6000 terrakottasoldaterna som hittats i den gamla kejsarstaden Xi’an i centrala Kina har lånats ut till utställningen. Armén uppfördes på order av kejsaren Qin Shi Huangdi (död 210 f.Kr.) för att vakta dennes grav.

Från det soliga vackra höstvädret dök vi rakt in i mörkret. Utställningen äger faktiskt rum i underjorden, precis där terrakottaarmén hör hemma. Nu i form av en lång skyddsrumstunnel som sträcker sig under museerna högt uppe på kullen.

Akustiken i skyddsrummen är inte den bästa, så var och en av oss utrustades med hörlurar, vilket var ett jättebra sätt att höra vad guiden sade.

Så kom vi då in i tunneln.

Först får vi se den omtalade vagnen, den första kejsarens vagn dragen av hästar. Vad som visas i Stockholm är dock en kopia i halv storlek, originalet skulle knappast gå att frakta ut på en resa av det här slaget. Varenda detalj i hästarnas betsel syns.

Därefter kommer de tolv soldaterna. De flesta har en uppfattning om hur terrakottarmén i Xi’an ser ut, antingen från att ha sett den själva, eller på bild. Om man i Xi’an slås av den otroliga mängden soldater, ja det är ju en hel armé, så är det i Stockholm snarare ett tillfälle att få betrakta några väl valda delar ur armén på nära håll. Det är väldigt mäktigt att på så nära håll få betrakta soldaterna i den här miljön, och med det skickligt lagda ljuset på krigarnas ansikten och kroppar.

Guiden berättar fängslande om arméns och kejsarens historia och barnen ges chans att ställa frågor.

Vidare i tunneln är det också senare kejsares gravgåvor, också då i form av soldater, om än av en betydligt mindre storlek. Idén är densamma, att utrusta kejsaren med en försvarsarmé att ha på andra sidan. Totalt bjuder utställningen på 120 föremål från Xi’an.

Väl genom utställningen fick alla barn en present från kinaskolan som minne av dagen.

Därefter begav sig ett mindre antal till restaurang Kinesiska Muren för att äta middag. En stor buffé, som till många barns förtjusning också innehöll lördagsgodis, avslutade dagen.

你可能也会喜欢: