汉语水平考试中心

Speciella gäster besökte Ruiqing

En fin höstdag, lördagen den 10 september, fick vi i Kinaskolan besök av speciella gäster, nämligen en grupp familjer från hela Sverige med adoptivbarn. Barnen är i åldrarna fyra till nio år. Familjerna träffas en gång om året, i olika städer där medlemmarna bor. De har det gemensamt att deras barn kommer från samma barnhem i Jiangxi nära Hunan i Kina. Den här gången hade familjerna beslutat att besöka oss. En av flickorna, Lu Huan, går hos oss varje lördag sedan tre år tillbaka men de andra har inte haft någon möjlighet till kontakt med kinesisk kultur i Sverige.

Klockan elva anlände gruppen och de mottogs av rektor Meisang i röd skoltröja vid entrén. Barnen välkomnades och Meisang pratade lite med varje barn och räknade sedan hur många de var på kinesiska. Därefter berättade MeiSang om skolan och gick en rundtur på skolan med barnen för att se vad som fanns bakom de olika dörrarna.

Just då pågick undervisning i kinesiska för trehundra barn. Barnen fick se olika klasser där eleverna lärde sig läsa och skriva tecken. I en klass fanns föräldrar till adoptivbarn och i andra klasser barn med kinesiska föräldrar. Alla hade förstås undervisning anpassad till sin nivå och sina förutsättningar. Det finns även klasser med enbart svenska barn, men dessa hann gruppen inte med att besöka den här gången.

Ett rum som gruppen däremot hann med att besöka var där Zhao Laoshi (lärare Zhao) som undervisar de yngsta adoptivbarnen, 5-6 år fanns. På tavlan fanns tecken om familjen och barnen jobbade koncentrerat.
Efter rundturen gick besökarna till musiksalen för att pyssla – på kinesiska, med en anna frökan, YuQing. Barnen satt tillsammans med sina föräldrar i en ring för att göra sidenhalsband och lära sig vad de olika färgerna heter på kinesiska.

Skolfiket besöktes också under rasten och barnen köpte Baozi, en brödig bulle med kött i, grönt te och kaffe. Korridorerna kryllade då av kinesiska barn i alla åldrar.

MeiSang höll till sist en lektion och berättade historien bakom tecknen som börjat som bilder. Barnen fick träna på att säga några kinesiska språkljud och sedan sjunga en sång. De fick också prova att skriva de olika strecken som alla tecken består av.

Efter två timmar var det dags att avsluta och säga Zai Jian (hejdå). Barnen och deras föräldrar tyckte att besöket givit dem en spännande upplevelse och ett fint minne att dela med varandra. De kommer att minnas en spännande dag på Kinaskolan då de fick sniffa lite på kulturen, smaka på några kinesiska ord och se hur barnen på Ruiqing-skolan hade det. Vi hoppas att besöket givit inspiration och att barnen vill komma tillbaka för att besöka oss flera gånger i framtiden.

你可能也会喜欢: