汉语水平考试中心

Eleverna firar skolans 5 års-jubileum

(Zhujie 2013)

154Z24B1-0

Ruiqing har funnits i fem år sedan skolan öppnade sin port den 19e januari 2008. Att ha lyckats med våra första fem år är det väldigt betydelsefullt för oss som skapade verksamheten. Det måste vi fira
tillsammans med lärarna och eleverna!

Efter många veckors planering satte firandet igång morgonen den 30:e november i skolans huvudhus. 

Skolans korridorer förvandlades till lokaler för aktiviteten ”tipsrunda”, små och färgglada lappar med
kuliga och finurliga frågor utspridda i husets A-korridorer på alla fyra våningarna. Över 300 eleverna
indelades i små grupper och kom till platserna i utsatt tid. Eleverna letade flitigt efter varenda fråga för att ge rätta svar. Äldre barn stod inför frågorna, funderade, diskuterade och sedan skrev de ner svaren
noggrant. Yngre barn, ritade och klottrade på pappret i sällskap av både föräldrar och lärare. Barnen blev så glada när en fråga blev besvarad. Klasslärarna lyste stolt av glädje då eleverna kommunicerade eller
argumenterade på flytande kinesiska.

För att fira femårsjubileet bjöd vi alla till en språkfest med orientering i kulturen. Evenemanget vittnade om Ruiqings lärares visdom och engagemang. Dessutom fick alla elever en liten inspirerande present
för aktivt deltagande. De hade kul, inte bara med springande och jubelrop, utan också via en annorlunda aktivitet där eleverna fick mer förståelse för skolans historia och utveckling, vilket gav firandet ännu
mer betydelse.

Fem års historia full av skapande idéer, hårt arbete och ansträngningar! Oavsett om du leder skolan eller undervisar som lärare, oavsett om du är förälder eller elev, och oavsett hur länge du har varit med i Ruiqing, vill vi tacka er alla för ert aktiva deltagande på denna lyckade dag ! 

Lycka till Ruiqing! Lycka till alla Ruiqingare!

Artikeln översatts av Huang Wenting

你可能也会喜欢: