汉语水平考试中心

Kort introduktion

sodralatin

Kinaskolan RuiQing, grundades den 19:e januari 2008, och är en helt ny lördagsskola i Stockholm. Organisationen som ligger bakom skolan är Qingtianföreningen. Styrelsemedlemmarna är framgångsrika kinesiska entreprenörer i Sverige. Föreningen har anställt Meisang Wang Fredmark som rektor.

Rui i skolans namn betyder Sverige och Qing betyder grönska, ungdom, förhoppning samt är även delnamn av föreningen. Skolan hyr lokal av berömda Södra Latins Gymnasium i mitten av huvudstaden Stockholm. Byggnaden har en lång historia och det är bekvämt att ta sig dit med olika transportmedel. Alla klassrum är utrustade med moderna undervisningsanläggningar, och inne i byggnaden är det väldigt vackert och bekvämt. Rektor Meisang Wang Fredmark har bott i Sverige över 20 år, och ägnar sig på heltid åt kinesisk undervisning på grundskolor och gymnasier, som valfritt språk på schemat. Lärarteamet under hennes ledning på RuiQing har inte bara utbildningsteori och undervisningspraktik, de är även mycket entusiastiska och ansvarsfulla. De flesta lärarna har PhD eller magisterexamen i samhällesvetenskapliga ämnen. Några av dem har ägnat sig åt studier i jämförelser mellan olika länder.

Kinaskolan RuiQing ser det som en viktig uppgift att föra kinesiska kulturen vidare genom att skapa en bra studiemiljö för barnen att växa i. Det är också en viktig uppgift att medverka i multikulturellt utbyte i det svenska samhället. Att ha kul när man studerar är ett viktig tankesätt som genomsyrar konceptet. Kursinnehållet täcker element av både den traditionella kulturen samt den moderna teknologin. I utformningen av kurserna tar vi hjälp av kinesisk musik, konst, dans, kalligrafi m.m. Vi uppmuntrar våra lärare att använda multimedia i deras undervisning, och samtidigt att vara kreativa för att hitta bästa sättet att låta elever förstå elegansen och innebörden i den kinesiska kulturen.

Den flertusenåriga kinesiska historien har skapat ett rikt och vackert språk. Samtidigt som Kina håller på återuppta sin viktiga roll i det internationella utbytet, blir intresset för kinesiska språket större och större. Kinaskolan RuiQing ska fortsätta utveckla sin styrka med sin språk- och kulturella kursverksamhet i Sverige.