汉语水平考试中心

Ruiqings elever fick bra provresultat i HSK

Den 16 maj 2009, deltog sju elever från vår skola i ett kinesiskt nivåprov som organiserades av Chinese Language Council International vid Stockholms Universitet. De sju eleverna har fått sin undervisning och utbildning av vår lärare, och därför var de mycket säkra på provet. Eleverna kommer från skolans、 mellannivågrupp och högnivågrupp. Alla har fått certifieringar nu i augusti i det kinesiska språket utfärdade av Chinese Language Council International . Tre av dem fick resultatet ”utmärkt”, varav en elevs språknivå har nått nionde nivån, och två elever har nått åttonde nivån.

Kinasiska nivåprovet (Hanyu Shuiping Kaoshi, den förenklade benämningen är HSK) är en test i det kinesiska språket för personer som inte har kinesiska som modersmål. HSK har totalt elva nivåer. Deltagare som får godkänt i provet kommer att få en nivåcertifiering som går från nivå 1-11. Detta certifikat är en internationell standard för kinesisk språknivå och en behörighet för att en utexaminerad student ska kunna studera på universitet i Kina. Idag erkänner många universitet i världen HSK-certifieringen, och många internationella storföretag börjar kräva certifiering i kinesiska för tjänster som arbetar mot den kinesiska marknaden.

Eftersom kinesiska språket blir allt viktigare, har också HSK-certifikat blivit allt mer populärt.

你可能也会喜欢: