汉语水平考试中心

Kinaskolan Ruiqing välkomnar en ny skoltermin

Efter en fin sommar har Kinaskolan öppnat den 22 augusti för de flesta eleverna och eleverna med ett och ett halvt år av studier bakom sig är glada att vara tillbaka till skolan igen.

Kinaskolan Ruiqing har lockat till sig många nyfikna nya elever. Skolan hade förberett sig för detta men när skolan öppnades kom ytterligare ett stort antal oanmälda elever. Elevernas ålder är nu från 4 till 19 år. Föräldrarna har stora förväntningar att deras barn ska lära sig det kinesiska språket och den kinesiska kulturen. För att varje elev skulle kunna få en lämplig placering som passar till elevens nivå fick alla som hade förkunskaperta ett litet prov i språket för att sedan sättas i rätt klass. Vid elvatiden var alla nya elever registrerade och placerade.

En förälder sa vid skolstarten: ”Kinesiska kulturen är en av de äldsta i världen. För att kunna förstå kulturen måste barnen lära sig det kinesiska språket”. Det den föräldern sade stämmer bra med kinaskolans anda och mål.

Skolans rektor, Meisang Fredmark, tackade för stöd från föreningen, alla föräldrar och lärare på ett kort informationsmöte som hölls för de nya föräldrarna. Enligt henne har nu skolan 25 lärare som är rekryterade enligt bestämda urvalskriterier..

Många av lärarna har sina egna barn i skolan och pratar bra svenska, vilket säkerställer lärarnas förmåga till kommunikation. Alla lärare har universitetsutbildning och de flesta lärarna har en MA eller PhD. Kinaskolan Ruiqing använder kinesiska grundskolans böcker från hemlandet, så att eleverna kan få lära sig samma ordförråd som eleverna i Kina.

”Jag har två döttrar. En dotter är 16 år och en är 13 år. För att de skulle lära sig kinesiska började jag att engagera mig i undervisning av det kinesiska språket och kulturen”, säger Meisang Fredmark. Hon uppmuntrar föräldrar och elever att aldrig ge upp att lära sig det kinesiska språket.Hon informerade sedan föräldrarna om Ruiqing-skolans stipendier som kommer att utdelas från och med detta år.

Medlemmarna i Kinaskolan Ruiqing engagerar sig också aktivt i Sveriges Kinesiska Riksförbund. Nästa projekt är att organisera föräldrarna att hjälpa skolan med utvecklingsarbete.

Ett sommarläger hålls en gång om året och det har blivit Ruiqing skolans adelsmärke. Efter sommarlägret i Sverige under 2008 höll skolan sommarläger med framgång i år i Kina på temat i ”Jag älskar Kina”. Under sommarlovet har skolan även startat fritidsverksamhet i samarbete med Stadsbibliotekets internationella avdelning i Stockholm. Skolan planerar även en tävling i Kinesiska under terminen.

Skolan tar fortfarande emot nya anmälningar under de kommande veckorna. Kurser i olika konstarter kommer att startas den 5 september.

你可能也会喜欢: