汉语水平考试中心

2016-12-03 lektionsinnehåll

Högläsa sidan 195.
Repetition : Kapitel 13 (Nya ord) och Kapitel 14(Nya ord)
Nya kunskaper
Kapitel 14 – Dialog
Försätta skriva uppsatsen
Läxa
Försök att skriva klar uppsaten.
Uppsaten handlar om Tema 1, 2, 3(Själv, Familj, Skola)
Minst 100st tecken.
OBS! Nästa veckan är sista gången i kinaskolan under den här termin.
Nästa termins läsårdata är http://kinaskolan.se/se/lasardata

你可能也会喜欢: