汉语水平考试中心

Var omättliga i lärande och outtröttliga i undervisningen

Rapport om vårt deltagande i fortutbildning i Guangzhou

(Yang Xuan 2014-08) Förutom den fortutbildningen i Frankrike skickade Ruiqing även tre lärare till Guangzhou i Sydkina för att delta i en annan fortutbildning för lärare organiserad av den kinesiska akademien på Jinan Universitetet.

1-150PG11132264

Under 17 dagar har RuiQings lärare, tillsammans med andra 150 kinesiska lärare från 28 länder tagit kurser i kinesisk språkundervisning, pedagogisk teknik, kinesisk kunskap och introduktion till kinesiska läroböcker och andra professionella kurser. Och alla har klarat testet för “kinesiska lärarcertifikat”. För RuiQings lärare är det inte bara betydelsefullt att förbättra sin kunnighet och pedagogiska skicklighet genom deltagande av kursen utan också en värdefull möjlighet att få sin undervisningsförmåga godkänd av de nationella myndigheterna.

Under noggrant arrangemang av den kinesiska akademien på Jinan universitet deltog RuiQing-lärarna i olika kurser i undervisningsmetod och psykologi. Dessutom gjorde de prov för “kinesiska lärarcertifikat” och har gått på föreläsningar om “praktik i kinesisk undervisning utanför Kina”, “utbud av kinesiska läroböcker”, “barnpsykologi” etc.

Professor Peng Xiaochuan, välkänd i området modern kinesisk grammatik, kinesiska dialekter, undervisning och forskning i kinesiska var nyckeltalare för kursen “undervisning i kinesisk grammatik”. Med sin erfarenhet av undervisning analyserade professorn aktuella viktiga och svåra problem i dagens grammatik på ett enkelt sätt. Samtidigt presenterade professor Peng livligt genom undervisningsexempel “jämförelsemetod och diagrammetod” som är väl accepterade och främjande i den akademiska världen, så att unga lärare lärde sig värdefulla erfarenheter och metoder i framtidens grammatikundervisning. Professor Peng uppmuntrade också lärarna att berätta om de problemen de mötte på jobbet och hitta de mest effektiva lösningarna genom intensiv diskussion.

1-150PG11239420

Som vi alla vet är teckenundervisning grundläggande och ett nyckelproblem i kinesisk språkundervisning. Men på grund av tecknens särdrag har teckenundervisningen blivit ett problem i undervisningen utanför Kina. Hur ska man hantera elevers rädsla för kinesiska tecken? Hur kan man ordna andelen undervisningstid i streck, streckordning, radikaler och grundläggande drag hos kinesiska tecken? Hur ska man förbättra elevernas förmåga att skriva kinesiska tecken? Dessa har fått uppmärksamhetens fokus hos utländska kinesiska lärare. Professor Wang Hanwei, projektledare för kinesiska språkets kunskapsprov av den kinesiska akademin startade kursen “Undervisning i kinesiska tecken” för att ta itu med problemet. Efter att ha sorterat om och strykit vissa streck lyckades professor Wang att ”banta” ner antalet streck. När det gäller streckordning klargjorde professor Wang att det ligger på en mindre viktig position, vilket innebär att undervisning i streckordning bör komma efter streck- och teckeninlärning. Dessa innovativa förslag blev väl mottaget av lärarna på plats.

1-150PG1120I56

”Från en liten ledtråd kan man se vad som kommer”. Dessa kurser är bara en del av lärarverksamheten. RuiQings lärare kommer att dela med sig av de oskattbara kunskaperna och erfarenheterna. Vi tror att den mer specialiserade lärargruppen kommer att ge flera intressanta och effektiva kurser i kinesiska för eleverna i Sverige. De ska också bidra till kinesisk utbildnings hållbara utveckling i Sverige.

你可能也会喜欢: